Skab overblik

Det kan være en udfordring i sig selv at holde hovedet koldt, når man lige har fået stillet diagnosen lavt stofskifte. Det er ikke bare en ufrivillig situation, for mange er det også for livet. Derfor handler det først og fremmest om at finde fodfæste, så vi kan hjælpe os selv med at komme godt videre.

Livet forandres

At blive diagnosticeret med en kronisk sygdom som lavt stofskifte kan være et chok. Nogle bliver vrede, andre triste, over, at det er noget man skal leve med resten af livet. Omvendt kan det også være en lettelse endelig at få besked om, hvad der ligger til grund for eventuelle uforklarlige symptomer, som man måske har gået rundt med i lang tid. Men uanset hvordan du oplever det, er vi fælles om at skulle forstå, at livet, som vi kender det, vil være forandret.

At få en kronisk sygdom

Hverdagen vil være mere påvirket for nogle end for andre. Det afhænger meget af, hvordan man er ramt af symptomer. Det kan også være svært helt at forstå, at man er blevet kronisk syg. Og der kan gå tid med, at man føler sig usikker og bekymret for fremtiden, man kan være bange og alt kan synes uoverskueligt og kaotisk. Det er helt normalt. Det kræver tid at finde sig selv igen.

Mere klarhed
Når du har vænnet dig mere til tanken, vil en tilpasningsfase stille og roligt begynde at indfinde sig. Man får en klarhed over sin nye situation og accepterer, at sygdommen på godt og på ondt nu er kommet for at blive.

I denne fase er det en hjælp at øve sig på at tænke i nye retninger og se de mange muligheder, der stadig står åbne. Og selvom man ikke kan ændre på sine nye omstændigheder, er man stadig fri til selv at beslutte, hvordan man vælger at reagere på dem.  

Din reaktion
Mange forsoner sig med, at sygdommen er blevet en del af deres liv og vælger bevidst, at det ikke skal have lov til at fylde for meget. Andre har sværere ved at acceptere, at de er blevet kronikere og er nødt til at justere deres liv, tage medicin og gå til kontrol regelmæssigt. Måske har du også selv reflekteret over, hvordan du har håndteret, at dit liv har forandret sig.

Godt på vej
Forståelse og accept er vigtige skridt på vejen i håndteringen af den udfordrende situation, det er at blive diagnosticeret med en kronisk sygdom. Men når man forliger sig med det og erkender, at det medfører nogle begrænsninger, kan man samtidig også bedre tage styringen. Og der er stadig meget, som du selv har indflydelse på og kontrol over. Er du først nået så langt, er du allerede godt på vej videre mod at leve livet bedst muligt med din sygdom.

Vejen mod accept
Har man svært med at rumme sygdommen, kan det være til stor hjælp at lære den bedre at kende. Ved at sætte dig ind i sygdommens årsager, symptomer, behandlinger og prognoser, får du en bedre forståelse af, hvad der sker i kroppen og hvad der kan være i vente i fremtiden. Og selvom det kan virke som en kliché, så er der noget om det. Det hjælper at have en positiv indstilling når man skal håndtere de udfordringer, der følger med at have en kronisk sygdom. For det støtter dig i at fokusere på alle de ting, du stadig kan.

Giv dig tid
Det kan også betyde rigtig meget at have folk omkring dig, der støtter op om dig. Familie, venner og sundhedspersonale kan alle være en del af støttenetværket, ligesom psykologer, terapeuter og socialrådgivere kan være til stor gavn. Vær ikke for hård mod dig selv, men giv dig tid til at bearbejde din situation. Det er meget individuelt, hvor lang tid man skal bruge på at finde fred med det hele.


Kilde: Johan Cullberg


Når livet ændres af kronisk sygdom


Lær dig selv bedre at kende

Under hvert kapitel finder du en side eller to med let overskuelige spørgsmål om, hvordan det går med din sygdom. Ved at reflektere over hvordan du har det, lærer du dig selv og din sygdom bedre kende sig. Og det hjælper dig til at foretage ændringer, som kan gøre livet bedre.

Der er intet at tabe
Hensigten med refleksionerne er, at du ved at svare på spørgsmålene, giver dig selv nye indsigter, der kan hjælpe dig med at opnå et bedre liv med din sygdom. Ved aktivt at være på forkant med din sygdom og tage stilling til, hvordan du har det, vil du kunne fange forandringer hurtigere, som du så kan tage hånd om. Og det gør sig gældende, uanset om du får nye symptomer, eller er opmærksom på, hvad der kan ligge til grund for, at du pludselig har fået det markant bedre.  Det er kun dig, der kan se, hvad du skriver. Og da du kun kan vinde ved at prøve, er der al mulig grund til at give det en chance.

Sådan gør du
Når du har læst et kapitel færdig, åbner du dokumentet med refleksionsspørgsmål, der hører til. Du finder dem til sidst i alle kapitler. Du kan printe arket ud, svare på spørgsmålene i hånden og gemme dem i en mappe, som du altid kan finde frem og læse i igen.

Du kan også åbne dokumentet med refleksionsspørgsmål på din skærm, taste dine svar ind og gemme dokumentet i en særskilt mappe på din computer eller tablet. Her vil du også altid kunne gå tilbage og læse dine svar igen for at se, hvordan din sygdom har udviklet sig, eller hvor meget du selv har udviklet dig.


Tid til refleksion

Godt på vej
Måske har du tænkt på, hvordan det var for dig, da du blev diagnosticeret, mens du har læst dette kapitel. Her kan du reflektere over, hvilken fase du befinder dig i nu. Og hvordan det har været at nå herhen.