Afstem forventningerne

At håbe det bedste og samtidig have realistiske forventninger, er et godt tegn. Når det er sådan, vi har det, eller gør os umage for at have det, betyder det, at vi har en positiv tilgang til vores sygdom. Og det gør meget for vores følelse af livskvalitet.

Håb og optimisme vil styrke din tiltro til, at du nok skal klare de udfordringer, der er ved at have lavt stofskifte. Og er du realistisk angående, hvad du kan forvente dig af din behandling, dit samarbejde med lægen eller endokrinologen og ikke mindst af dig selv, vil det spare dig for unødvendige skuffelser og frustrationer.

Du sætter din egen retning

Håbet og de mere realistiske forventninger hjælper os med at tage ansvar og fokusere på de ting, vi kan gøre noget ved. Og vi oplever derfor at have kontrol over sygdommen, frem for at føle, det er den, der kontrollerer os.  Det gør også, at vi føler os mindre stressede og nervøse over, hvad der skal ske.

Herunder kan du læse mere om, hvad du kan forvente dig af din medicinske behandling. Og om at afstemme forventningerne imellem det, vi håber og drømmer om – og det, der er mest sandsynlig.

”Det er ikke altid op til dig, hvad der sker, men du vælger selv, hvordan du vil reagere på det”

Epictetus

Hvad er forventninger?

Man kan sammenligne vores forventninger med de briller, vi bevidst eller ubevidst vælger at se verden igennem. Vores forventninger påvirker vores opfattelse af virkeligheden og vores måde at reagere på i forskellige situationer. Og de er konstant til stede som et filter, der farver vores opfattelse og fortolker de ting, der sker.

Et spejl af vores tanker og erfaringer
Vores forventninger er dog ikke bare tilfældige tanker eller ønsker. Det er snarere en kompleks blanding af de erfaringer, opfattelser og overbevisninger, som vi tidligere har gjort os. Og ikke mindst vores viden, værdier og meget mere. Forventninger er en mentalt skabt forestilling eller tanke om, hvad vi tror, eller håber på, der kan eller vil ske i fremtiden.

Forskellige forventninger
Ligesom brillerne er vores forventninger forskellige fra person til person. De kan også ændre sig over tid og være afhængige af, hvilken situation, der er tale om. Nogle gange er vores forventninger positive og optimistiske. Andre gange er de negative og pessimistiske. Forventninger kan også være realistiske eller urealistiske.

Vores forventninger har samlet set stor indflydelse på vores følelsesmæssige tilstand og er på mange måder afgørende for vores måder at handle på i alle livets sammenhænge. De påvirker vores tillid, motivation, beslutninger og vores selvopfattelse. Vores forventninger kan være rettet mod os selv, mod andre mennesker, mod en bestemt situation eller begivenhed, mod behandling og medicin, mod sundhedssystemet, men også mod fremtiden generelt.

Påvirker meget
Vores forventninger har samlet set stor indflydelse på vores følelsesmæssige tilstand og er på mange måder afgørende for vores måder at handle på i alle livets sammenhænge. De påvirker vores tillid, motivation, beslutninger og vores selvopfattelse. Vores forventninger kan være rettet mod os selv, mod andre mennesker, mod en bestemt situation eller begivenhed, mod behandling og medicin, mod sundhedssystemet, men også mod fremtiden generelt.

Kontrolforløb hos lægen eller endokrinologen

Almindeligvis vil din læge eller endokrinolog anbefale et kontrolforløb og det kan godt variere lidt afhængig af dit stofskifteproblem og din individuelle behandlingsplan. I starten af din behandling kan du forvente at skulle til kontrol oftere, indtil din medicin og dosering er justeret til det rette niveau for dig. Det er forskelligt fra person til person, hvor lang tid, det tager.

Du kan bede om hyppigere kontrol
Det anbefales i de generelle retningslinjer at din læge eller endokrinolog ser dig hver 4-8 uge og måler TSH og T4. Når dine stofskifteværdier ligger indenfor referenceområdet, vil du først komme til kontrol efter 6 måneder og derefter årligt. Oplever du, at medicinen ikke har den ønskede effekt, kan du bede din læge om at komme til kontrol og får foretaget målinger oftere.

Mulig udtrapning af behandling
Har lægen en formodning om, at dit lave stofskifte er forbigående og opstået i forbindelse med fx graviditet eller medicinsk behandling for en psykisk lidelse, vil du efter 3-6 måneder blive trappet ud af din medicin.

Kontrol uden medicinsk behandling
Har du fået konstateret lavt stofskifte, hvor medicinsk behandling ikke er nødvendigt, vil du få tilbudt måling af TSH og T4 med 1-3 måneders mellemrum.


Årskontrol – din årlige stofskiftestatus

Årskontrollen er en årlig konsultation, hvor du og din læge gør status over dit helbred og vurderer din behandling. Konsultationen skal kun handle om dit stofskifte og ikke om andet.  Den varetages enten af din egen læge, endokrinolog eller en praksissygeplejerske. Og hvor der som regel er afsat 15 minutter til en almindelig konsultation, så er der sat 20-30 minutter af til din årskontrol. 

Der tages blodprøver på forhånd
Det vil normalt være sådan, at du vil få taget blodprøver op til din årskontrol, og at I først ses, når der er svar på blodprøverne. I konsultationen taler I om symptomer og om livet med en kronisk sygdom. I kommer også omkring den medicinske behandling, det at huske medicinen og eventuelle graviditetsplaner, eller om der er tegn på hjerte- og karsygdom, som fx åndenød og fornemmelse af hjertebanken og trykken for brystet. Og din læge vil foretage en klinisk vurdering af dine symptomer.

Kilde: sundhed.dk

Henvisning til endokrinologen

En endokrinolog er en læge, der er specialiseret i hormonelle problemer og sygdomme. Din egen læge kan henvise dig til en endokrinolog, hvis du fortsat har symptomer på trods af behandling, og/eller hvis dine blodprøveværdier er indenfor referencerammen. Lægen skal også henvise dig til en endokrinolog, hvis du ønsker kombinationsbehandling med L-thyroxin (T4) og Liothyronin (T3), hvis du er gravid, eller ønsker at blive gravid, hvis du har lavt stofskifte i kombination med anden sygdom, som fx iskæmisk hjertesygdom, eller hvis du har struma.

Hvad sker der hos endokrinologen
Endokrinologen vil bede om at se din medicinske journal og vil stille spørgsmål om din medicinske historie, inklusive symptomer, medicinering og eventuelle tidligere diagnoser. Du vil få målt dit blodtryk, få lyttet til dit hjerte og få undersøgt din lungefunktion, din hals og din skjoldbruskkirtel.

Derudover vil endokrinologen bestille blodprøver for at kontrollere dine niveauer af hormoner – herunder thyreoideahormoner – og andre relevante blodprøver for at se, hvordan din krop fungerer.

Hør om de forskellige behandlinger
Endokrinologen vil diskutere din behandlingsplan med dig, herunder din medicinering, dosering og eventuelle andre behandlingsmuligheder. De vil også diskutere dine symptomer og eventuelle bivirkninger af din medicin og justere din behandlingsplan.


Gode kontrolforløb kræver en indsats

At få afstemt forventningerne til kontrolforløbet hos lægen eller endokrinologen vil hjælpe dig, ikke bare med at forstå hvad der kommer til at ske ved dine fremtidige kontrolbesøg hos lægen, men også hvad du kan forvente dig af din behandling.

Fokus på dig og dit stofskifte
Ved kontrolbesøgene vil din læge eller endokrinolog overvåge dit stofskifte og justere din medicin, hvis det er nødvendigt. De vil også spørge ind til dine symptomer og eventuelle bivirkninger af din medicin.

Mød velforberedt op
Kontrolbesøgene er en vigtig del af din behandling, som skal hjælpe dig med at opnå de bedste resultater. Forbered dig derfor godt til konsultationen hos din læge eller endokrinolog ved at tænke over, hvad du gerne vil spørge om. Skriv det eventuelt ned og tag med, så du husker at få det hele med.

Find inspiration i refleksionerne
Refleksionerne nederst i hvert kapitel er netop tænk som en hjælp og inspiration til, hvad der kan være relevant at få tænkt igennem og noteret ned til gavn for dig og din behandling. Refleksionerne til dette kapitel handler om samarbejdet mellem dig og din læge. Måske er der noget, du kan bruge op til dit næste kontrolbesøg eller årssamtale.

Vær ærlig og præcis
Hvor godt et resultat du får af din behandling, afhænger meget af de informationer, du giver lægen og endokrinologen. Derfor betyder det også noget at være ærlig om de symptomer og eventuelle bivirkninger, du oplever. Det kan også være, at du fx har haft problemer med at huske at tage din medicin, eller at du har prøvet alternative behandlingsmetoder. Det er vigtig viden for din læge eller endokrinolog og gør dem bedre i stand til at forstå dine behov og sikre dig den rette behandling.

Tag gerne en med
Det kan også være en god ide at have en ven eller pårørende med til kontrol- eller årssamtalen. Især hvis du oplever symptomer som koncentrationsbesvær eller hjernetåge, da I så er to til at huske, hvad der skal siges og hvad der blev talt om i konsultationen.


Når samtalen ikke går, som du havde tænkt dig

Nogle gange kan du opleve, at du ikke har får taget de blodprøver, du ønsker. Det kan også være, at du ikke kan få en bestemt type medicin, som du er interesseret i at afprøve, eller du ikke synes, du får anerkendt dine symptomer. 

Og det kan der være mange lægefaglige grunde til. Det kan fx være, at din læge eller endokrinolog følger de kliniske retningslinjer, der er for, hvilke blodprøver, som bør tages. Det kan også være, at de følger referencerammerne for blodprøveværdierne. Eller at de har lavet din behandlingsplan ud fra, hvad der er evidens for, vil virke.

En evidensbaseret behandling
Når der er evidens for noget, betyder det, at en behandling er blevet testet med videnskabelige metoder. Og at der er videnskabeligt bevis for, at den virker på størstedelen af de testede personer. Det er en objektiv og relativ sikker metode. Det er derfor, at der arbejdes evidensbaseret i sundhedssektoren. Fordelen er, at din behandling bliver mere sikker, mens ulempen kan være, at systemet bliver for rigidt og ubøjeligt uden hensyn til, hvad der rent faktisk virker for dig.

Evidens er ikke en garanti

Alternative tiltag
Det er derfor også værd at huske på, at der måske kan være andre behandlingsmuligheder eller livsstilsændringer, der – i supplement til blodprøverne og medicinen – kan hjælpe dig med at håndtere dine symptomer og forbedre din livskvalitet. Vi forklarer nogle af dem i kapitlet Styrk kroppen.


Bedre dialog med lægen

Hvis du oplever, at kommunikationen med din læge eller endokrinolog ikke fungerer, er det en god idé at tage en snak med dem om det. Du er helt i din gode ret til at bringe det op, og det kan hjælpe med at forbedre forståelsen og skabe et bedre samarbejde mellem jer.

Vejen frem
Overvej også hvilken rolle du selv spiller i situationen og tænk over, om du er påvirket af andres gode eller dårlige oplevelser. Hvis du føler, at kemien ikke er der, eller at kommunikationen ikke fungerer, selv om du møder op til samtalen med en positiv indstilling og forventning, kan du vælge at finde en anden læge eller endokrinolog. Læger kan have meget forskellige tilgange til stofskifteproblemer, og det er vigtigt at have en behandler, som du føler dig tryg ved og kan kommunikere åbent med.

Giv det en chance
I nogle regioner og kommuner kan det dog være svært at få en anden læge. Det kan derfor være en god idé at forberede sig godt og forsøge at arbejde sig gennem eventuelle kommunikationsproblemer, før du træffer beslutningen om at skifte læge eller endokrinolog.

Det er værd at huske på, at en vigtig del af det at håndtere lavt stofskifte, er at få afstemt sine forventninger i mødet med lægen eller endokrinologen. Det hjælper os til at føle os bedre informeret og mere selvsikre og trygge i vores behandling.


Forventninger til medicinens effekt 

Når du skal starte på medicin for lavt stofskifte, er det også relevant at få afstemt forventningerne til medicinen sammen med din læge eller endokrinolog. For medicinen vil ikke nødvendigvis have øjeblikkelig effekt. Det kan tage flere uger og måske endda flere måneder, før du mærker en bedring.

Dine forventninger til medicinen er måske, at du bliver symptomfri og kan leve som før du fik din diagnose. Og det sker også tit, men ikke altid. Og heller ikke altid lige med det samme. Det kan der være flere årsager til.

Du reagerer måske ikke som andre
En af årsagerne kan være, at lige netop du ikke reagerer som forventet på medicinen. Der kan også være andre faktorer, der spiller ind i forhold til de symptomer, som du oplever. Så at være realistisk omkring medicinen er at gøre sig klar, at selvom medicinen kan lindre nogle af dine symptomer, vil den ikke nødvendigvis løse alle dine udfordringer.

Du følger måske ikke behandlingsplanen
Det kan også være, at du ikke følger din behandlingsplan og tager medicinen, sådan som lægen har ordineret den. Hvis du bekymrer dig om eventuelle bivirkninger, der afholder dig fra at tage din medicin, som du skal, i henhold til din behandlingsplan, så snak med din egen læge om det. Nogle bivirkninger kan være helt almindelige og forsvinde over tid, mens andre kan være mere alvorlige og kræver yderligere opfølgning.

Afstem forventningerne til medicinen
At finde ud af, hvad du kan forvente dig af medicinen betyder meget for at opnå en god behandling af lavt stofskifte. Det giver dig en større forståelse for, hvad det kræver, ligesom det også giver dig mulighed for at kommunikere med din læge eller endokrinolog om eventuelle bekymringer eller spørgsmål, som måtte opstå.

Vær realistisk, men giv ikke op
Har du prøvet alle muligheder uden at finde den helt optimale behandling, er det muligt, at du bliver nødt til at acceptere, at sådan er det for dig. Og at du herfra må prøve at få det bedste ud af det. Det betyder dog ikke, at du bare skal affinde dig med, at der så ikke skal gøres mere. Så længe der er mulighed for at justere medicinen, arbejde med livstilsfaktorer eller afprøve nye behandlingsmuligheder, så er der også mulighed for, at du kan få det bedre.


Giv dig selv en håndsrækning

Lavt stofskifte eller ej, så har alle mennesker behov for at afstemme forventningerne til sig selv om, hvad vi reelt kan overkomme i forhold til, hvad vi ville ønske, at vi kunne overkomme. Og de fleste kan nok nikke genkendende til at have være nødt til at skulle prioritere i sine aktiviteter på et tidspunkt pga. for mange gøremål.

Gear ned
Men for os, der har lavt stofskifte, og hvor mange har symptomer som manglende energi, træthed, hjernetåge m.m., kan det være strengt nødvendigt at give sig selv lov til geare lidt ned og få tilpasset aktivitetsniveauet med kapaciteten. Også selvom det kan være svært at skulle acceptere et temposkift. Men det hjælper med at få skuldrene lidt ned og giver mere overskud.

Prøv dig frem
Det kan være fristende at prøve at opretholde en livsstil, som ikke længere er realistisk. Men det kan føre til frustration, stress og flere sundhedsproblemer. Så vær ærlig over for dig selv og tag hensyn til de begrænsninger, din sygdom måtte medføre. Også selvom det betyder, at du skal justere dit arbejdsliv, skære ned på sociale aktiviteter, tager flere pauser eller bede om hjælp fra andre.

Brug energien på det vigtigste
Din livskvalitet og sundhed afhænger af, at du lærer at økonomisere med den mængde energi, du har til rådighed. Og her kan man blive nødt til at prioritere og vælge de aktiviteter, der er nødvendige og som betyder mest for en.

Det kan fx godt være, at du må vælge mellem at få støvsuget eller at have overskud til at gå en tur i biografen eller få besøg af børnebørnene. Det kan også betyde, at du må korte dine daglige gåture lidt ned eller tage en rugbrødsmad til aften en gang i mellem, frem for at lave et varmt måltid mad hver dag.

Find din balance
I sidste ende handler det om at finde en balance mellem at have tid og overskud til det man skal og det, man holder af. Og at man samtidig tager hånd om sit helbred ved at være realistisk vedrørende sine begrænsninger. Det kan man alt sammen justere sig stille og roligt frem til ved bare at prøve det af. Vigtigst er, at du ikke slår dig selv oveni hovedet, hvis energiregnskabet ind imellem ikke går op. Det er kun menneskeligt at forregne sig, det sker for os alle.


Tid til refleksion

Samarbejdet mellem dig og din læge

Tænk over, hvordan du kan forberede dit næste lægebesøg, så du får det ud af det, du ønsker. Og overvej hvilke positive og negative oplevelser, du tidligere har haft hos lægen, og hvad du selv kan gøre fremadrettet for at skabe et bedre og mere tillidsfuldt samarbejde.